Privacy & cookies.

Liselore.online, gevestigd aan de Wandelboslaan 29 in Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Liselore.online
Wandelboslaan 29
5042 PA Tilburg
06 122 30 599

Liselore Verschuren is de Functionaris Gegevensbescherming van Liselore.online. Je kunt haar bereiken via contact@liselore.online.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Liselore.online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (mogelijk) verwerk: 

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Skypenaam (indien van toepassing)
  • Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties op een blogartikel, of als je een review voor de website aanlevert)

 

Hoe kom ik aan deze persoonsgegevens?

Ik heb de bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf gekregen of via openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (social media).

 

Met welk doel verwerk ik deze persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Nieuwsbrief

Als je je voor de nieuwsbrief inschrijft, heb ik je naam en e-mailadres nodig om mijn nieuwsbrief aan je te kunnen versturen.

Contactformulier

Als je het contactformulier invult, heb ik je naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om een reactie te kunnen geven.

SEO advies

Als je een SEO advies bij me aanvraagt, heb ik je Skypenaam nodig om je dat advies te kunnen geven.

Trainingen

Als je aan een training deel wilt nemen, heb ik je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je voor de training in te kunnen schrijven.

Portretten

Als je Gravatar gebruikt en een reactie op één van mijn blogartikelen plaatst, wordt je ingestelde profielfoto bij deze reactie getoond. Als je (op verzoek van mijzelf) een review over mijn werk voor de website aanlevert, gebruik ik een openbare profielfoto om bij de review te plaatsen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Liselore.online verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden zijn:

  • WordPress
  • Moneymonk, mijn boekhoudsysteem
  • Mijn boekhouder
  • Mailchimp
  • Betaaldiensten

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Liselore.online bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Als je je voor de nieuwsbrief uitschrijft, worden je persoonsgegevens uiterlijk 3 maanden na uitschrijven uit het systeem verwijdert.

De gegevens die worden gebruikt om een verstuurd contactformulier te beantwoorden worden uiterlijk een jaar na het laatste contact verwijderd. Bij deelname aan een van de trainingen worden je gegevens 3 maanden na ons laatste contact uit het systeem verwijderd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Liselore.online gebruikt

Liselore.online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Liselore.online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk deze pagina voor een toelichting over cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liselore.online.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@liselore.online.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Liselore Verschuren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Liselore.online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met me op via contact@liselore.online.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze nodig zijn.